Välkommen!

Mottagning i centrala Kungsbacka. KBT, PDT & Parterapi. Boka direkt på hemsidan. Även terapi online. Ångest, stress, kris, fobier, relationsproblem, självkänsla osv.


Kristina Westberg, Leg. Psykolog Kungsbacka

Kristina Westberg Leg. Psykolog i centrala Kungsbacka. KBT, PDT, parterapi.

Någon gång i livet kan alla behöva psykologisk hjälp. Många som söker terapi hos en psykolog har försökt lösa sina problem på egen hand, kanske under lång tid, och kommit till en punkt där det är svårt att veta hur man ska ta sig vidare.

Det kan röra sig om allt från specifika problem eller symtom till funderingar kring hur man vill leva sitt liv. Ibland vill vi utvecklas och skapa nya livsmönster och mer fungerande sätt att förhålla oss i relationer till andra eller i vårt arbete.

Ibland drabbas vi av akuta problem såsom oro, ångest, stress, depression, eller av livskriser i samband med sorg, separation eller relationsproblem. Andra exempel på tillstånd där terapi kan vara lämpligt är dåligt självförtroende eller låg självkänsla, psykosomatiska besvär, fobier och tvångssyndrom.

Välkommen!


En psykolog i Kungsbacka, Umeå och Uppsala

Medlem i Sveriges Psykologförbund.  Följer Yrkesetiska principer för psykologer i Norden